मायक्रोकंट्रोलरची ओळख

मायक्रोकंट्रोलरची ओळख करून देणारे मराठी व्याख्यान. पुढील आकृतींचा संदर्भ या व्याख्यानात येतो…..

micro1
मायक्रोकंट्रोलरचा आराखडा
time
आदिमानवाचे काळाचे भान !
osci
मायक्रोकंट्रोलरचे घड्याळ

 

%d bloggers like this: