संख्यांची ओळख नव्याने

गणित साक्षरता उपक्रमातील व्याख्यान २

This slideshow requires JavaScript.

या व्याख्यानाची संहिता लेखी स्वरूपात येथे उपलब्ध आहे. (डाउनलोड करण्यासठी राइट क्लिक करून Save LInk As यावर लेफ्ट क्लिक करा.)

%d bloggers like this: