HTML5 शिका -४

पंत यांचे चौथे व्याख्यान html5 मधील रंगांबद्दल.

तुमच्या प्रशंसू (प्रश्न-सूचना-शंका) मूळ संकेतस्थळावर (यू-ट्यूब) लिहा.

 

%d bloggers like this: