नवे संकेतस्थळ

विज्ञान केंद्राचे नवे संकेतस्थळ सुरू झाले आहे.

इ-पत्ता जुनाच आहे:

https://vidnyankendra.org

पूर्वी प्रमाणेच याही संकेतस्थळाला भेट देऊन वाचन करा. विज्ञान केंद्राच्या आणखी उपक्रमांची माहिती या संकेतस्थळावरच दिली आहे. आज पर्यंतच्या प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद.

–विज्ञानदूत

%d bloggers like this: