विज्ञानदूत फेब्रुवारी २०२१

विज्ञानदूत फेब्रुवारी २०२१ चा अंक प्रसिद्ध झाला. या अंकातः

  • राष्ट्रीय विज्ञान दिन
  • सम्यक तंत्रज्ञान
  • फक्त १० रुपयांत होकायंत्र बनवा
  • न्यूटन बद्दल…
  • पपईचे झाड
  • कोडे
  • हे पुस्तक वाचा
  • विनोद

वेगाने तुमच्या ब्राउजरवर प्रकट होणाऱ्या, विज्ञान केंद्राच्या नव्या संकेतस्थळावर हा अंक वाचायला मिळेल—

https://vidnyankendra.org/content/doot0221.html

 

 

%d bloggers like this: