Choosing values

A formula may contain two-or more variables. Every variable can take many values. We can choose specific values which suit our need. एखाद्या सूत्रात दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त चले असू शकतात. त्यामुळे येणाऱ्या अनेक उत्तरांतून आपल्याला हवे ती उत्तरे शोधणे महत्वाचे ठरते. त्यासाठी Gnu-Octave चा वापर करणे आवश्यक ठऱते. या साठी पुढील उदाहरण अभ्यासणे योग्य ठरेल.   वाचन सुरू ठेवा “Choosing values”