हास्य केंद्र -२

अवघड नाव

एकदा एक रसायनशास्त्रज्ञ औषधांच्या दुकानात जातो आणि ‘ऍसेटिलसॅलिसिलिक ऍसिड’ मागतो.
दुकानदार विचारतो, “तुम्हांला ऍस्पिरीन हवंय का?” वाचन सुरू ठेवा “हास्य केंद्र -२”