ऑक्टेव्हची ओळख

गणितात करावी लागणारी आकडेमोड अनेकांना त्रस्त करते. गणित न आवडण्याचे हे एक कारण आहे. खरे तर गणित म्हणजे तर्कावर आधारित संकल्पना. या संकल्पना व्यवहारात वापरण्यासाठीचे अवजार म्हणजे संख्या. संख्यांचा थेट वापर नसलेले विषय गणितात अनेक आहेत. तरीही गणित आणि संख्या यांचे नाते निश्चितच जवळचे आहे. वाचन सुरू ठेवा “ऑक्टेव्हची ओळख”